Služby – Grafický dizajn

Korporátna identita

Korporátna identita je jeden z nástrojov marketingu, ale aj strategického manažmentu. Jej primárnym účelom je odlíšiť spoločnosť od zvyšku trhu a urobiť produkty a služby spoločnosti ľahko a jednoznačne identifikovateľné.

Jednotný vizuálny štýl sa tvorí prostredníctvom dizajn manuálu, ktorý presne stanovuje pravidlá vizuálnej prezentácie a vizuálnej komunikácie.

Základné prvky korporátneho dizajnu

Logo – charakteristické označenie symbolov subjektu alebo produktu. Tvorí ju graficky spracovaná písomná značka, doplnená iným grafickým útvarom.

Značka – kombinácia mena, slovného vyjadrenia, grafických, resp. zvukových symbolov dizajnu, ktoré sa využívajú na identifikáciu výrobkov, prípadne seba samých na odlíšenie sa od konkurencie.

Raster – jednotná úprava prvkov vizuálneho štýlu, výročnými správami počnúc a vizitkami končiac.

Farba – významný prvok korporátneho dizajnu a jeden z najvýznamnejších identifikátorov daného subjektu.

Písmo – verbálne a číselné znaky, ktoré z hľadiska korporátneho dizajnu musia spĺňať nasledujúce kritériá: prehľadnosť, čitateľnosť, vyváženosť, jednotnosť.

Korporátna architektúra – nositeľ fundamentálnych znakov korporátnej identity v najhmatateľnejšej forme. Zahŕňajú prvky vizuálneho štýlu vo vnútri aj v exteriéri firmy.

Dizajn produktu – konkrétne vizuálne riešenie výrobkov podniku. Predstavuje flexibilnejší a praktickejší nosič znakov korporátneho dizajnu, schopný prispôsobovať sa účelu produktu a vôli kupujúcich.

Webdizajn

Úlohou grafického webdizajnu je  rozloženie grafického obsahu stránky. Navrhneme Vám jedinečnú stránku, pri ktorej sa budeme sústrediť na rozloženie jednotlivých prvkov stránky (menu, logo, nadpisy, text, fonty, veľkosť písma, obrázky, linky atď…) a potom na farebnosť stránky (pozadie, farba textu, linkov, dôležitých odkazov, zvýrazné texty, ohraničenie prvkov, atď…).

DTP

Potrebujete niečo vytlačiť, ale nemáte to prispôsobené pre tlač? Ponúkame Vám službu DTP, čo je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre ofsetovú, hárkovu a digitálnu tlač.

Ponúkané DTP služby

Príprava reklamy a iných propagačných materiálov

Príprava reklamy a iných propagačných materiálov

Retušovanie fotiek

Orezávanie fotiek

Iné drobné úpravy

Ponúka Print služieb

Ponúkame Vám kvalitnú tlač ako nami vytvorených grafických podkladov tak aj Vami dodaných. Pred tlačou dokumenty skontrolujeme tak, aby boli pripravené pre tlačový výstup. V prípade nejakých nezrovnalostí sa o tom postaráme.